Pályázati felhívás - Védőnői állás munkakörre

Beküldés: 2013/06/04 - 10:32 | Frissítés: 2014/12/03

Határidő: 2013. július 08.
(Hivatkozási szám: (1/13)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57 pályázatot hirdet határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében betölthető,
iskola-egészsgügyi védőnői körzet ellátására, 1 fő részére

védőnői állás

munkakörre.

Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok:

 • Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint.
 • A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása.
 • Elsősegélynyújtás.
 • Az orvosi vizsgálatok előkészítése.
 • A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.
 • A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
 • Részvétel az egészségtan oktatásában.
 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).
 • Pályaválasztás segítése.
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

A körzeti védőnő munkatárs által ellátandó lényeges feladatok:

 • nővédelem, ezen belül
 • a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
 • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
 • az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint,
 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
 • családgondozás,
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-részletes szakmai önéletrajz,
-iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatban
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Besorolás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tv. szerint.

Egyéb juttatás: szolgálati kerékpár biztosítása

Munkavégzés helye: Gyomaendrőd, Fő út 2.

A munkakör 2013. augusztus 01. napjától betölthető.

A jelentkezés határideje: 2013. július 05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 08.

A pályázatot (fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai és egyéb szakképzettséget tanúsító okiratok másolata) zárt borítékban (a borítékon a hivatkozási szám, „Védőnő” jelige feltüntetésével) két példányban kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:

Városi Egészségügyi Intézmény
Dr. Torma Éva igazgató főorvos
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Kapcsolódó oldalak

Ossza meg ismerőseivel!

Kövess minket a Facebookon!

Új hozzászólás