Dezső Zoltán független polgármester jelölt

admin képe
Beküldés: 2010/09/30 - 10:14 | Frissítés: 2015/05/26
Szerző: admin

53 éves vagyok, 34 éve élek itt.
12 éve dolgozom a közéletben. 12 évig a helyi FIDESZ elnöke (1992-2004). 12 évet a Békés Megyei Önkormányzatban (1998-2010). 8 évet a gyomaendrődi önkormányzatban (1998-2006), 4 évet alpolgármester (1998-2002).
A városért és az emberekért történő minden cselekedet számomra szolgálatot jelent a közösségért. Az életkörülmények javítása, a környezet szépítése, a közös célok meg valósítása nekem alapelvem, nem négyévenkénti kampányszlogen!

Nem a pozícióért harcolok, a feladatok elvégzésére jelentkezem, ha megtisztelnek bizalmukkal és rám szavaznak. Meggyőződésem, hogy nincs több vesztegetni való ideje a gyomaendrődi
embereknek!

Válasszák a korrupciómentes fejlődést a városnak!
Válasszák az összefogás erejét!
Válasszák a fiatalos tenniakarást segítő képviselőket!

Szavazzanak bizalmat a független képviselőjelöltekre!

Szavazzanak Dezső Zoltán független polgármester-jelöltre, hogy a Gyomaendrődön élők elképzelései válljanak valóra a városban!


Változás

Alapvető, hogy párbeszéd legyen a lakossággal a település fejlődési irányáról!
Elengedhetetlennek tartom, hogy ne a lakosság igényi szerint szülessenek döntések az Őket és környezetüket érintő dolgokban.
Meggyőződésem szerint teret kell hagyni a civil kezdeményezéseknek, és nagyobb támogatást kell biztosítani az álltaluk felvállalt rendezvényekhez.
Jó együttműködés kialakítása a szomszédos, és a környező településekkel!
Felkutatása, és felkeresése a településről elszármazott, de a településért tenni akaró Embereknek.
Megteremteni a lehetőséget a fiatalok kultúrált szabadidő eltöltéséhez.
Ki kell alakítani az önkormányzat és a településen élő diákok, valamint a felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákok közötti együttműködést!
Partnernek kell tekinteni a diákságot, a lakosságot!
A testvérvárosi kapcsolatok ne egyes emberek protokolláris privilégiuma legyen, hanem bármelyik Gyomaendrődi lakos üzleti, sport, kulturális és civil kapcsolat építését szolgálja.

Csapatmunka a közös célért, a fejlődésért.


Kapcsolatok

Változást! Civil Összefogást!

18 éve dolgozom a jelenlegi kormánypárt tagjaival –akik, tudják, hogy mit képviselek

Így került sor arra,hogy Gyomaendrődön járt Dr. Illés Zoltán, Varga Mihály, Glatfelder Béla, Deutsch Tamás csakhogy néhányat említsek a mostani kormány tagjai közül.
12 évet dolgoztam a Békés Megyei Közgyűlésben.

Célom:

- Megerősíteni a helyi vállalkozásokat!
- Biztosítani a településen élők foglalkoztatottságát!
- Megállítani az elvándorlást!
- A település adottságainak érvényesítése!
- Érdekeltté tenni a fiatalokat a közvagyon megóvására!
- Életminőség javítás!

Nem ígérgetek, hanem bizalmat és felhatalmazást kérek a célok közös megvalósításához.


Biztonság

A személy és vagyonbiztonság jobbítása érdekében fokozni kell az együttműködést az Önkormányzat és a Rendőrség, valamint a Polgárőrség és a közterületet felügyelő település őrök között.
A járdák közlekedhetővé tétele (lehajló ágak levágása, töredezett járdalapok kijavítása, stb.)
A közterületen a garázdaság, gyorshajtás, parkrongálás megfékezésére térfigyelő rendszert célszerű kiépíteni.
Növelni szükséges a kerékpár sáv kiépítettségét, ahol lehetséges kerékpár utat kell építeni.
Főbb csomópontokban a körforgalom megvalósítása elkerülhetetlen.
Az utcai közvilágítást a periférikus településrészen is fejleszteni indokolt.
Az öregszőlő útjainak járhatóvá tétele halaszthatatlan.
A Tűzoltóság fejlesztése, működtetése jogos elvárása a lakosságnak.
Oktatási Intézmények közelében a kritikus időpontok alkalmával rendőr, vagy polgárőr ügyeljen az arra közlekedők biztonságára.
A belterületi úthálózat minőségének folyamatos karbantartása a közlekedők biztonságát növelheti. (úthibák, por, kavics, sár lerakódás az út szélén széles sávban stb.)
Az időskorú és egyedül élők számára ki kell építeni a gyors segélyhívó rendszert, ami biztosítja a rosszul lét, vagy az esetleges támadás esetén a segítségnyújtás lehetőségét.
Meg kell óvni az idős otthonban lakókat a kilátástalan helyzetbe kerüléstől. Megfelelő létszámú nővér a bentlakók létszámához! (állandó orvosi ellátás lehetőségének megteremtése)
Növelni kell a komfortérzést.

Az eleinkről való gondoskodás nem feladat, hanem kötelesség!


Környezet

Az emberek környezetre gyakorolt hatása jótékony is lehet, ha nincs a negatív körülmény! Gondolok itt a belterületi, és külterületi hulladék elhelyezés kezelésének problémáira, a közterületen elhelyezett hulladéktároló edények gyakoriságára, a közterület takarítására, ápolására stb.

Tennivaló feladatok!

- A településre bevezető utak mentén „vendégváró” arculat kialakítása
- Az utcák járda melletti fáinak kezelése (hogy esernyővel is ellehessen közlekedni alatta)
- A járdák közlekedhetővé tétele (egyenetlenségek, lyukak stb.)
- A ligetek fáinak frissítése, és karbantartása, elöregedett egyedek kivágása, pótlása
- A belterületi holtágak partvédelme, karbantartása.
- A Hármas körös szabad strand területének, és környezetének kultúrált rendbetétele
- Az ártéri növényzet karbantartása együttműködés a vízüggyel

Ápolt környezet - jobb közérzet - pozitív hatás…!


Egészségügy

Az egészséges ember teljesítőképessége a társadalom fejlődése szempontjából alapvetően szükséges. A környezeti körülmények nagyban hozzájárulnak a felnövekvő gyermekek egészséges életéhez.
Elengedhetetlen a gyermekek egészséges környezetben történő felnevelése!
- Biztosítani szükséges a tiszta levegőt (gyermek intézmények környezetében járműforgalom korlátozás bevezetése, fásítás stb.)
- Biztosítani kell az egészséges élelmiszert,
- Biztosítani kell az életkornak megfelelő mozgás és sportolás lehetőségét,
- Biztosítani kell a korszerűen felszerelt orvosi rendelőt, megfelelően képzett szakorvosokkal (fiatal szakorvosok letelepedésének elősegítése)
- szükség esetén elérhető legyen a gyors és szakszerű orvosi segítség (ügyelet-mentő)
Betegség megelőző fórumok szervezése a lakosság részére. A lakótelepek környezetében korszerű, biztonságos játszóparkok létesítése szükséges! (Vásártéri ltp, Október 6 ltp, Ifjúsági ltp, Endrőd liget)

Ép testben – Ép lélek!


Oktatás

Az önkormányzat által működtetett óvoda és iskola, valamint az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a kor elvárásnak megfelelő működési finanszírozásának biztosítása.
A költségvetés figyelembevételével folyamatossá kell tenni az oktatási intézmények infrastruktúrájának növelését, színvonalának megőrzését.
Meg kell oldani a kötelezően ellátandó feladatokkal szemben a vállalt feladatok finansziális hátterét.
Érték növelő és teljesítmény alapú működési feltételek biztosítása szükséges!
Az állami normatíva felhasználása a jogosult célcsoportra legyen fordítva!
A társadalom igényének megfelelő szakképzés elősegítése!

Az értékálló befektetés = képzett ifjuság


Kultúra

A „Művelődési Ház” a kultúra, a művészet, a szórakozás, a közösségi rendezvények szolgálatát lássa el! A lakosság igényeit figyelembe véve meg kell teremteni a kulturális rendezvények finanszírozási hátterét!
Lehetőséget kell biztosítani a civil szervezeteknek a kulturális programok alkalmával, a díjmentes épület használatra!
A Művelődési Ház működtetése nem szabad, hogy nyereség orientált legyen - elsősorban a település lakosságának kulturális igényeit kell, hogy szolgálja!
Meg kell szüntetni, hogy a művészeti képzésben résztvevők bérleti díj ellenében tanulhatnak a Művelődési házban!
A költségvetésben tartalékalapot kell létre hozni, hogy a tájházak bemutató eszközeinek állag megóvása biztosított legyen!
A településről elszármazott művészeket, írókat, költőket megfelelő szervezettséggel egy-egy önálló estre meg kell invitálni!

Ha tudod honnan jöttél, azt is tudod hová akarsz eljutni.


Következetesen Gyomaendrődért
Számonkérhetően az emberekért

Dezső Zoltán
független polgármester jelölt


Kapcsolódó képek

Dezső Zoltán független polgármester jelölt
Dezső Zoltán független polgármester jelölt
Dezső Zoltán független polgármester jelölt
Dezső Zoltán független polgármester jelölt
Dezső Zoltán független polgármester jelölt
Dezső Zoltán független polgármester jelölt

Ossza meg ismerőseivel!

Kövess minket a Facebookon!

Új hozzászólás