Határ Győző

Határ Győző

Határ Győző (Hack Viktor, Gyoma, 1914. november 13. – London, 2006. november 27.) Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Élete: Eredeti nevén Hack Viktor 1914. november 13-án Gyomán, a mai Gyomaendrődön született. Apja erdélyi szász, a gyomai nyomda dolgozója.

Tanulmányok: 1933-ban a Markó utcai Bolyai Főreálban érettségizett. Univerzális tehetség.

16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, melléktanszakon pedig zongorázni. A zenetanulással 17 évesen felhagyott, mert tanulmányi versenyen elért eredményei alapján, felvételt nyert a Budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karára Borbiró Virgil mellé. 1938-ban szerzett diplomát.

Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, a nyelveket és a nőket: megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Egy évfolyamtársa szerb-horvátra tanította, orosz emigráns, nagypolgári családból származó szeretője pedig oroszra.

Építészként, még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott.

Börtön és háború
1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, a Sátoraljaújhelyi Törvényszéki Fogházba került. Itt élte meg 1944. március 22-én a Sátoraljaújhelyi börtönlázadást, amit betörő SS egységek segítségével fojtottak el. A rabok élete – visszaemlékezések szerint – csak a sebesült börtönparancsnok (Lindenberger Lajos) közbelépésén múlt, aki nem engedte, hogy a sétaudvarra terelt több száz elítéltet a börtönt felügyelő Honvéd Vezérkari Főnök engedélye nélkül legéppuskázzák.

Büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén, korábbi rabtársa segítségével sikerült megszöknie.

Pestre menekült, a Wallenberg-házban vészelte át a nyilasok rémuralmát. A Svéd-Ház lerohanását (1945. január 7.) egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. Ezen az éjszakán innen mintegy 130 embert hurcoltak el és lőttek a Dunába.

A szovjetek bevonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult. Többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre be-betörő katonák erőszakoskodásaitól, saját magát pedig a „málenkij robot”-tól.

A háború utáni évek
A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek. A „pártmaffia” mindenhol utolérte. Gerő Ernő feljegyezteti a nevét, amikor egy rabtársáról érdeklődött nála. A Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA kiadásához Lukács György segítségét kérte, ezért három napot kellett a rendőrségen eltöltenie. Édesanyját és nagybeteg apját is meghurcolták. Elkeseredettségében felvásárolta és elégette első, Ragyogó szívvel, remete daccal című verses kötetének fellelhető példányait. A későbbiekről viszont így írt az Életút-ban:

„Örömhírrel járok, atyámfia: vége a dögszürkeségnek, a monokróm kép bozsogni kezd és színesre vált. Csodálatos évek, kivételes esztendők voltak ezek Lorcsikám, a fordulat gyalázatos győzelméig; és a zsenge demokrácia végig defenzívában volt ugyan s váltig tudtuk, hogy e tiszavirágéveknek egyszer bealkonyul; de amíg tartott! És te! Mint mikor a szürke-fekete képernyő a tévén hirtelen színesre vált, így pompázott a színkép minden szivárványszínében a világ, és már pávafarkát bontogatta az irodalom. S magam meg mit tapasztaltam? Csak azt, hogy feltágul és legyezőszerűen kiszélesedik előttem az élet. Soha annyi új, értékes barátot, annyi érdekes embert, soha! Nem akarlak, de nem állhatom meg, hogy nevekkel el ne árasszalak hiszen csak győzzem: az újholdasok, az Európai Iskola; muzsikusok, festők, irodalmárok, patríciuscsaládok fejei, leányai, társasági potentátok; s mindez lavinaszerűen, egyszerre. Mezei Árpád, Pán Imre, Hamvas Béla, Weöres Sándor, Jékely Zsoli, Vajda Endre, Szentkuthy Miklós, az újholdasok felvonulása, Fantin-Latour ecsetjére méltó bársonypuha portrék költőkről-költőnőkről, Gyarmathy Erzsébetről, (az akkor még költőnő) Szabó Magdáról, Nemes Nagy Ágnesről… tudod mit? Ezekről majd részletesen, később. Hogy mint kezdtük el a Darling Eszpresszó irodalmi sarokasztalán mi négyen, sovány elégtételül, a vásott-gonoszkodó „sírverseket”, Végh György, Jékely Zoltán, Vajda Endre és magam; meg hogy mint kezdődtek el műtermemben, kéthetenként azok az emlékezetes, hol-zenei, hol-irodalmi estek, amelyeken a Szervánszky fivérektől a Válasz jeleseiig, majd mindenki felvonult –”

Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós és Weöres Sándor barátságáról később különösen meleg szavakkal emlékezett meg az Életút lapjain, de Szabó Lőrincet, Füst Milánt, valamint a cimbalomművész Rácz Aladárt is barátai között tudhatta. Megszületett a „Heliane”, amit sikerült is kiadni 1947 karácsonyán. Ekkortájt, 1948-ban írta az Az Őrző Könyve című művét, amit – témáját tekintve – George Orwell 1984 című, ugyancsak 1948-ban írt regényéhez szoktak hasonlítani. Mindeközben az UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Organization) biztosított számára megélhetést, ahol angol tolmácsként és építészként alkalmazták. A mindennapokat azonban egyre inkább beárnyékolta a Rákosi diktatúra. Az UNRRA-missziót felszámolták. Szovjet regények fordításából élt. 1949 közepén elhatározta hogy disszidál. 1950. január 13-án a határ közelében elfogták. A Szegedi Fegyház és Börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását.

Újra börtönben
Két és fél évet kapott, amiből közel egy évet köztörvényesek között, a szegedi Csillag „börtönköztársaságában” töltött le. Ezután egy rabokból verbuvált titkos mérnöki irodába került a Gyűjtő Kisfogházába. Itt a pénteki kivégzések kivételével – amikor falhoz állítva, szó néllkül és mozdulatlanul kellett hallgatniuk a halálraítáltek utolsó kiáltásait – viszonylag jó körülmények között tartották őket. Munkájuk szakirodalom fordításából, kaszárnyák, erődrendszerek, utak tervezéséből állt.

Miskolcra szállították, a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére (itt ismerkedett meg Cziffra György zongoraművésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét).

Később visszakerült a Sátoraljaújhelyi Országos Börtönbe, majd Hejőcsabára. Onnan büntetésből – a konyhán az ételért kitört verekedés miatt, amit „élelemfelvétel megtagadásának” minősítenek – a hírhedt Márianosztrai Fegyház és Börtönbe vitték. Az alultápláltságtól és a hidegtől félálomban töltött napokon született itt meg a Golghelóghi.

Út az emigrációig
Szabadulása után egy évet az Állami Ipari Tervezőirodában dolgozott. Szőllősy Klára közreműködésével újra műfordítást vállalt. Fordított többek között Lion Feuchtwangert, Jack London-elbeszéléseket, később Lawrence Sterne Tristram Shandy című munkáját. Lassanként visszakerült a magyar irodalom vérkeringésébe. 1955-ben Rabelais Gargantua és Pantagruel fordítására kapott szerződést, a művel a forradalom kitörése miatt soha nem készült el.

Ekkortájt történt, hogy vőlegényjelöltként, épp háztűznézőből jövet, a Szegedről Pestre tartó vonaton megismerte későbbi feleségét, Prágai Piroskát. Szerelmes csatangolásaikból született meg a Tururu és Türürü című meseregény.

Az 1956-os forradalom a Visegrádi Alkotóházban érte. Édesanyja telefonja hívta Pestre: „Ledöntötték a Sztálin-szobrot. Fiam, gyere azonnal!” Részlet az Életút-ból:

…„Lorcsikám: rettegek. Mert nem tudom, azoknak, akik annyira mindenestül túl vannak rajtunk és már a 2000-ik év felhágó évtizedeit tapossák, hogyan, miféle fortélyos irodalmi fogással tehetném »érdekessé« és »izgalmassá« azt a forradalmat, amely nekem minden fortély és fogás nélkül, úgy amint van, felejthetetlen, traumatikusan »gyönyörű«, és fantomfájdalmaival vissza-visszatér tagjaimba, hogy a róla való írás közben pórusaimon kigyöngyöz a hideg veríték…?!”

Orosztudásának ezúttal a forradalmárok vették hasznát: orosz kiskatonák kihallgatásában segített.

Az emigráció évei
1957-76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt, 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából.

Halála
Két héttel halála előtt, részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából, a St. James's palotában, Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel.

Temetése 2007. január 23-án 15 órakor volt Budapesten, a Farkasréti temetőben. Búcsúztatót mondott többek között az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, John Nichols, akit ő és felesége tanított magyarra, valamint Hiller István miniszter. Az alkotót az Oktatási és Kulturális Minisztérium saját halottjának tekintette.

Szellemi hagyatékát: több tízezer kötetes könyvtárát, videokazettáit, rádióműsorairól készült felvételeket a Petőfi Irodalmi Múzeumra hagyta, wimbledoni háza és annak berendezési tárgyai felett pedig a magyar állam rendelkezhet.

Művei

 • Ragyogó szívvel, remete daccal (Versek) Bp. 1945. Vajna és Bokor. [A kötet Hack Győző névvel jelent meg.]
 • Heliáne (Regény) [Bp. 1948.] Magyar Téka.
 • Liturgikon (Versek) [Bp. 1948. Antiqua Nyomda.] [Bibliofil kiadásban is.]
 • Pantarbesz (Bölcseleti tanulmány.) München 1966. Aurora, 94 p. (Aurora Kiskönyvek)
 • Hajszálhíd Versek versben rímek rigmusok költemények három évtized terméséből Budapest–Párizs–London. (Weöres Sándor útrabocsátójával.) [A szerző jegyzeteivel.] München 1970. Aurora, 592 p. (Aurora könyvek) [Megjelent bibliofil változatban is.]
 • Sírónevető (Drámák, 1–2. köt.) [A szerző jegyzeteivel és utószavával.] München, 1972. Aurora, 383. 613 p. (Aurora könyvek)[Megjelent bibliofil kiadásban is]
 • Az Őrző Könyve („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította – –. Hurpagopolisz 21** Ergasztobolszk. [A kiadó utószavával] München 1974. Aurora, (Aurora Könyvek)
 • Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. [Drámaciklus.] [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] [London, 1976.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria.
 • Álomtörténelem (Egyfelvonásos) = Az embernek próbája. (Emlékkönyv) Amszterdam, 1976. Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 59–62. p.
 • Intra muros Tanulmány a véleményről, a hitről – a meggyőződésről. Ellenvetéseit glosszáriumba gyűjtötte és aporematikus kiegészítéseivel ellátta Vincent Geoffry James Hatar, junior. [London, 1978.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 2.
 • A rákóra ideje London, 1982. Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 4.. sz. (Aurora Könyvek)[Gerinccím: Szélhárfa I.]
 • Pepito és Pepita (Regény.) [A szerző előszavával.] [London 1983–1984.] Aurora.
 • Félreugrók, megtántorodók London, 1983. Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 5.. sz. (Aurora Könyvek) [Gerinccím: Szélhárfa II.]
 • Antisumma London, 1983. Aurora–Aurora Ezotéria 6. sz. (Aurora Könyvek) [Gerinccím: Szélhárfa III.]
 • Anibel (Regénytrilógia) [A szerző utószavával.] [London 1984.] Aurora.
 • Éjszaka minden megnő (Archie Dumbarton) (Abszktrakt regény) [A szerző utószavával.] [London 1984.] Aurora.(Aurora Regénytár)
 • Köpönyeg sors Iulianosz Ifjúsága lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora – – . [London, 1985.] Aurora. (Aurora Könyvek)
 • De nobis fabula (avagy Szemelvények egy Non-Person emlékezéseiből.) [München 1985. kn.], 109–130. p. [Különlenyomat az „Önarcképünk sorsunk tükrében 1945–1949” című, a hollandiai Mikes Kelemen Kör által 1984-ben kiadott könyvből.]
 • Lélekharangjáték messzegurult álmok odalett fülcsengése összecsáklyázott élet-uszadékok a folyamközépről veszett szélfúvásban veszendő évek sallangja-cafrangja bátorságos erőmerítés halálnak eltréfálásában elhajtott jószág találomra-keresgélése tolvajfosztó orgazdálkodás marhavásárterén gazdájuktól elbitangolt ritornellók kínkereszt-rímek – kiművelt galamátyok makámeák és mekegemmák versbeszéd és költeményes kiolvasóka tallózás a líra torkolatvidékén: Lélekharangjáték. [London, 1986. Aurora.] . sz. Aurora könyvek.
 • Éjszaka minden megnő (Archie Dumbarton) (Absztrakt regény.) Bp. 1986. Magvető.
 • Pepito és Pepita (Regény.) [A szerző utószavával.] Bp. [1986.] Szépirodalmi.
 • Angelika kertje (Mesék, nosztalgiák; 1. köt.) [London, 1987.] Aurora. [Borítócím: Angelika kertje és egyéb elbeszélések. A kötetjelzés csak a gerincen olvasható és ezen a címen második kötet nem jelent meg.]
 • A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések (2. köt.) [London, 1987.] Aurora. [Ezen a címen első kötet nem jelent meg.]
 • Az ég csarnokai [London, 1987. Aurora], (Aurora Ezotéria 7.)
 • Anibel (Regénytrilógia.) Bp. [1988.] Szépirodalmi Kvk..
 • Görgőszínpad A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium… egybeválogatója és magyar versekre forgatója… – –. [Misztériumok és a függelékben versfordítások a szerző bevezetőjével és kiegészítésével.] Bp. 1988. Szent István Társulat.
 • Medvedorombolás. a Tuskólábú versbefoglalt kóborjárásai a kórságos nyavalyák és a halálközelítés Morbid Mappáján (Versek.) [London, 1988.] Aurora.
 • Bojszintó (Versek, szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1989. [k.n.].
 • Boldogságról szenvedésről (Versek.) Békéscsaba 1989. [Megyei Könyvtár], (Poesis Hungarica)
 • Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA avagy a Hajnali Novellák. (1–2. köt.) [A szerző két előszavával, egy utószavával és két levél hasonmásával.] [London, 1989. Aurora].(Aurora Regénytár 269.)
 • A fontos ember (Regény.) [London. 1989.] Aurora, (Aurora Regénytár)
 • A fontos ember (Regény.) Szeged [1989.] JATE Kiadó.
 • Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. (1–2. köt.) [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] [Szombathely, 1989. Életünk.] (Életünk Könyvek)
 • Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára. (Regény.) [London, 1990. Aurora], (Aurora Regénytár)
 • Az ige igézetében [London, 1990.] Aurora, (Aurora Regénytár) [Gerinccím: Rólunk szól a történet III.]
 • Légy minaret! [London, 1990.] Aurora, (Aurora Regénytár) [Gerinccím: Rólunk szól a történet I.]
 • A léleknek rengése (Válogatott versek 1933–1988. vál., szerk.: Parancs János.) [Bp. 1990.] Orpheusz Kiadó, (Orpheusz Könyvek)
 • A költészet kiskátéja [London, 1990.] Aurora, (Aurora könyvek) [Gerinccím: Rólunk szól a történet II.]
 • Halálfej gajdok – klapanciák rigmarolárék átokformulák és bökversek remegő-rímek – hullakamra-áthalások aritmiák – halállátó nyelvgyök-remegések és Példatár a vénkor esdekléseiből [London, 1991.] Aurora.
 • Heliáne (Regény, 2. kiad.) [Reprint.] Bp. 1991. Magvető.
 • Intra muros Tanulmány a véleményről, a hitről, a meggyőződésről. [A szerző utószavával.] Bp. 1991. Pannon Könyvkiadó.
 • Irodalomtörténet (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) [Békéscsaba 1991.] Tevan Kiadó.
 • Filozófiai zárlatok (Epigrammata Profana.) [Szabó Zoltán: Fogódzó. (Bevezetés Határ Győző bölcseletébe.)] [London, 1992.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 8.. sz. XIII.
 • Mangún és más hang-, mese-, és színpadi játékok. [Az előszót írta: Csiky Ágnes Mária.] London, 1992. Aurora (Aurora Könyvek) VII.
 • Az Őrző Könyve („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította – – . Hurpagopolisz 21** Ergasztobolszk. [Szombathely.] 1992. Életünk, (Életünk könyvek. A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)
 • Üvegkoporsó ódon versek édes-mindnyájunk felejtőkéjéből előhalászta HGy (Győző bácsi). London, 1992. Aurora. (Aurora könyvek)
 • Életút I [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1993. [Életünk.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)[A kötet alcíme a borítón: Oly jó követni emberélet!]
 • Özön közöny. Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról – az ismeretről, mint szemléleti formáról. (2. kiad.) [A szerző utószavával.] London, 1993. Aurora, V, (Aurora Ezotéria 3.)
 • Életút II [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1994. [Életünk.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei) [A kötet alcíme a borítón: Minden hajó hazám.]
 • A fülem mögött (Karcolatok.) London 1994. Aurora. (Aurora Ezotéria)
 • Életút III Partra vetett bálna. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1995. [Életünk], (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)
 • Léptékváltás (Három filozófiai tanulmány.) Bp. 1995. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó.
 • Álomjáró emberiség (Karcolatok.) London, 1996. Aurora, (Aurora Ezoteria)
 • Bábel tornya (A szerző válogatása életművéből.) [Bp. 1996. Trikolor–Intermix Kiadó.] (Örökségünk)
 • Köpönyeg sors Iulianosz Ifjúsága lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora – – . (1–2. köt.) [Szombathely, 1997. Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)(Életünk Könyvek)
 • Medaillon Madonna (Költeményes könyv) Bp. [1997.] Széphalom Könyvműhely.
 • A Fény Megistenülése (Fejezetek a filozófia abszurd drámájából. Referátum.) Bp. 1998. Terebess Kiadó.
 • „H. Gy. levelesládája.” (Válogatott versek, szerk., ut.: – –.) Bp. [1998.] Unikornis, (A magyar költészet kincsestára)
 • Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára (Szerk. Kabdebó Lóránt, a bibliográfiát összeáll.: Buda Attila) Miskolc, 1999. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.
 • Keleti kulisszák (Színjátékok) Bp. 1999. Terebess.
 • Szélhárfa A rákóra ideje. Félreugrók – megtántorodók. Antisumma. (Szerk.: Somogyi Gréta.) [Bp.], 2000, Argumentum.
 • A Karkasszban (Versek) Bp. 2000. Littera Nova.
 • Szentföld a Föld Bp. 2000. Kortárs.
 • Darályvilág Buzdugániában. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó.
 • Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások (1–2. köt.) (Sajtó alá rend.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna.) [Bp.], 2001, Argumentum.
 • Drámák. (Szerk.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna, utószó: Margócsy Klára.) Bp., 2002, Argumentum.
 • Pepito és Pepita. Bp., 2002, epl.
 • Alapigazságaink (Nagardzsuna). Műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából. [Bp., 2003], Szabad Föld.
 • A fontos ember Bp. 2003. Serdián.
 • Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája, melyben merészségén boldogságot nyer Bp. 2003. Littera Nova.
 • Haza a magasföldszinten […] Bp., 2004, Szabad Föld.
 • Merengő éjszakák. Bp., 2004, Littera Nova.
 • A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. [Bp.], 2005, Argumentum.
 • Határ-breviárium. (Összeáll.: Szente Imre.) [Bp., 2005], Serdián.

Digitalizált művei

A Digitális Irodalmi Akadémia honlapjáról:

 • Anibel regény Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1988
 • Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA regény Aurora London 1988
 • Darályvilág Buzdugániában levélregény Felsőmagyarország Kiadó Miskolc 2001
 • Életút interjú Életünk – Faludi Ferenc Alapítvány Szombathely 1993
 • Halálfej versek Aurora London 1991
 • Heliáne regény Magvető Könyvkiadó Budapest 1991
 • Intra muros tanulmány Pannon Könyvkiadó Budapest 1991
 • Köpönyeg sors regény Életünk – Faludi Ferenc Alapítvány Szombathely 1997
 • Medvedorombolás versek Aurora London 1988
 • Pepito és Pepita regény Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1986
 • Üvegkoporsó versek Aurora London 1992

Kitüntetései

 • Cleveland díszpolgára 1970
 • Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Ékesített Csillagrendje 1989
 • Kossuth-díj 1991. március 11.
 • Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja 1993
 • Gyomaendrőd díszpolgára 1994
 • Miskolci Egyetem díszdoktora 1994
 • Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994 1994. június 16-án megkapja az angol királynő engedélyét az érdemrendek viseléséhez.
 • Salvatore Quasimodo Költői Verseny Nagydíja 1996
 • Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának arany- és gyémántdiplomája 1998
 • Márai Sándor-díj 2001
 • Pro Cultura Hungarica 2004
 • Magyar Írószövetség Elnökségének örökös tagja 2005

forrás: Wikipedia

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó cikkek

Határ Győző elmúlt programjai

Ossza meg ismerőseivel!

Kövess minket a Facebookon!

Új hozzászólás